Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

esliko

Kotelny s kotli Licotherm na uhlí a pelety.


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »

http://www.espedi.cz


Licotherm: Automat. kotel Licotherm AM15, AM24, AM42 na uhlí a pelety

Kotel LICOTHERM AM24 BIO splňuje podmínky nových Kotlíkových dotací pro období 2015 - 2020. 
 
Firma Agromechanika v.o.s. uvedla na trh od 6.8.2015 kotel Licotherm AM24 BIO. Kotel Licotherm AM24 BIO je certifikován pro spalování dřevních pelet. Při certifikaci v SZU Brno dosáhl parametrů v 5. třídě a splnil zároveň podmínky Ekodesignu. Tím se stal dalším českým kotlem na pelety, který bude dotován v nových kotlíkových dotacích (PO 2 OPŽP).
Účinnost kotle při spalování uhlí je až 88 % a spotřeba elektřiny je na pouhých 100 W. Řídící jednotka v základu ovládá ekvitermně a s modulací 1 topný okruh.
Na tento nový kotel lze získat od září 2015 dotaci až 120.000 Kč.
 
 
 
Automatický kotel 
Licotherm AM15 na uhlí a pelety
Automatický kotel 
Licotherm AM24 BIO na pelety
Automatický kotel 
Licotherm AM42 na uhlí a pelety
Automatický kotel Licotherm AM na uhlí a pelety Automatický kotel Licotherm AM na uhlí a pelety Automatický kotel Licotherm AM na uhlí a pelety
výkon 3-13 kW výkon 7 - 24 kW výkon 10 - 42 kW
Emisní třída č.3 Emisní třída č.5 + Ekodesign Emisní třída č.3
Cena:
81.735 Kč bez DPH
98.899 Kč s DPH
Cena:
92.231 Kč bez DPH
111.599 Kč s DPH
Cena:
99.091 Kč bez DPH
119.900 Kč s DPH
Palivo: hnědé uhlí a dřevěné pelety Palivo: dřevěné pelety Palivo: hnědé uhlí a dřevěné pelety 
Hmotnost:    310 kg
Obsah zásobníku paliva:    155 l
Účinnost:    87,1 %
Příkon:    100 W
Hmotnost:    380 kg
Obsah zásobníku paliva:    250 l
Účinnost:    88 %
Příkon:    100 W
Hmotnost:    440 kg
Obsah zásobníku paliva:    330 l
Účinnost:    90,8 %
Příkon:    100 W

 

Přednosti kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 • Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem. 
 • Objem zásobníku 155 - 330 litrů na několikadenní bezobslužný provoz.
 • Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění.
 • Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností až 88% = záruka nízké spotřeby.
 • Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva.
 • Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm.
 • Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
 • Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku

 

Popis kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 • Kotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou až do 42 kW. 
 • Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm - především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.
 • Kotel tvoří dva základní celky - kotlové těleso a hořák
 • Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. 
 • Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák - tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin - jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu
 • V horním panelu kotle je umístěn elektronický regulátor
 • Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. 
 • Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. 
 • Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). 
 • Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).

 

Předepsané palivo pro kotel AM Licotherm na uhlí a pelety

 • hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vlhkosti do 20 %
 • dřevní pelety průměr 6 – 10 mm - kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961 

Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod přístřeškem). V žádném případě nelze palivo pokládat na kotel, popřípadě jej skladovat ve vzdálenosti kratší než 1 m od kotlového tělesa. 

 

Rozměry a technické parametry kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Základní parametry AM15 AM24 AM42
Hmotnost kg 390 460 555
Rozměry š x v x h mm (AxBxC) 1150x1210x730 1250x1440x1025 1250x1550x1165
Výška kouřovodu 870 1090 1155
Objem vody v kotlovém tělese l 45 70 85
Objem zásobníku paliva dm3 155 250 330
Třída kotle 3 3 (5 bio) 3
Pracovní přetlak vody MPa 0,2 0,2 0,2
Zkušební přetlak vody MPa 0,4 0,4 0,4
Provozní teplota vody maximální °C 90 90 90
Minimální °C 60 60 60
Maximální hladina hluku dB 65 65 65
Hydraulická ztráta kotle při ?T=20 K mbar 1,3 1,7 2,2
Hydraulická ztráta kotle při ?T=10 K mbar 2,8 4 4,9
Požadavky na připojení
Průměr kouřovodu mm 150 150 150
Minimální komínový tah Pa 10 10 10
Maximální komínový tah Pa 20 20 20
Připojovací rozměry nátr. topné vody 6/4" 6/4" 6/4"
Napájecí napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrický příkon W 100 100 100
Elektrické krytí IP 20 20 20
Jmenovitý výkon kW 13 24 42
Minimální výkon kW 3 7 10
Účinnost % 87,1 88 88
Spotřeba paliva
-jmen.výkon kg/hod 2,87 5,4 9,9
-min.výkon kg/hod 0,72 1,5 2,3
Doba hoření při jmen.výkonu hod. 35 35 18
Rozsah teploty spalin °C 110-250 110-250 110-250
Hmotnostní průtok spalin - jmen.výkon kg/s 0,008 0,016 0,026
Hmotnostní průtok spalin - min.výkon kg/s 0,003 0,005 0,011

 

Rozměry kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Rozměry kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Konstrukce kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Konstrukce kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Schéma zapojení kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Schéma zapojení kotle AM Licotherm na uhlí a pelety

 

Fotogalerie kotle Licotherm AM na uhlí a pelety

 

Fotogalerie kotle Licotherm AM na uhlí a pelety

 

Hoření v kotli Licotherm AM

 

Schéma šnekového podavače Ling

 

 
 


copyright © esel – 2008